img

ENERGETSKI DOM

MOJ DOM. Moja energija. Naše podnebje.


OTOČNA ELEKTRARNA

Otočne sončne elektrarne so prava rešitev v primeru, kadar želimo imeti neodvisen vir električne energije in nimamo možnosti za priključitev v omrežje. Tipičen primer takšne uporabe je v planinskih kočah, počitniških hišah ipd. Gre običajno za elektrarne manjših moči (do nekaj kW), ki pokrivajo električne potrebe objekta na katerem so nameščene.

               

ELEKTRARNA NET-METERING: SAMOOSKRBA

S sončno elektrarno prihranite do 85% stroškov energije.

Po sistemu net-metering uporabljamo lastno proizvedeno električno energijo. Viške, katere proizvedemo v osončenih mesecih in čez dan oddajamo v omrežje. Manjke električne energije, ki se bodo pojavili ponoči in v zimskih mesecih, pa bomo črpali iz omrežja.

Ob koncu koledarskega leta se pri obračunu električne energije in omrežnine upošteva tista količina električne energije in trošarine, ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano električno energijo.

 V kolikor bo vaša sončna elektrarna primerno dimenzionirana, bo iz sonca pridobljena električna energija pokrila vso vašo porabo in stroške povezane z električno energijo.

NADGRADNJA Z BATERIJSKIM SISTEMOM
V primeru nestabilnega elektroenergetskega omrežja lahko težavo rešimo z dograditvijo baterijskega sistema. Vaša sončna elektrarna bo v primeru izpada omrežja avtomatično preklopila v otočno obratovanje.

 

 

UREDBA o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

PRAVILNIK o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

 

 

 

SISTEM PX3

Sončna elektrarna priključena po sistemu PX3 je primerna za manjše porabnike električne energije, kateri razpolagajo z večjimi primernimi površinami za sončno elektrarno. PX3 shema vam omogoča, da proizvedeno energijo v večini porabite sami, viške pa prodate. Za vso proizvedeno električno energijo je na voljo še določena subvencija.

NADGRADNJA Z BATERIJSKIM SISTEMOM 
Vam omogoča shranjevanje proizvedenih viškov električne energije, katere lahko porabljate v času neobratovanja sončne elektrarne.